Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Josef Bilczewski

Iosephus Bilczewski, episcopus

20. března, připomínka
Postavení:arcibiskup
Úmrtí:1923

ŽIVOTOPIS

Pochází z Krakovské diecéze, narodil se 26. 4. 1860 ve Wilamovicích. Ve 24 letech se stal knězem a o dva roky později získal doktorát z teologie na vídeňské universitě. Po dalších doplňkových studiích v Paříži a v Římě získal habilitaci na Jagelonské universitě v Krakově a ve Lvově se pak stal profesorem dogmatické teologie. Po nějakou dobu tam byl i ve funkci děkana a rektora univerzity. Pro svou srdečnou laskavost byl oblíbený u pedagogů i studentů. Papež Lev XIII. ho z podnětu císaře Františka Josefa, jmenoval arcibiskupem. Byl horlivý, otevřený a blízký všem věřícím své arcidiecéze. Jeho aktivní úsilí za první světové války mu zhoršilo zdraví. Svůj život strávil v neúnavné pastýřské službě a zemřel v pověsti svatosti.

Pohřben byl dle svého přání na Janowském hřbitově ve Lvově, který byl nazýván hřbitovem chudých, jimž vždy chtěl být na blízku a pomáhat jim. Blahořečený byl v roce 2001 jako jeden ze třiceti osob polského a ukrajinského národa, při cestě sv. Otce do této země. Kanonizován byl 23. 10. 2005 papežem Benediktem XVI. v Římě.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Archippus (s. I.); Cuthbertus, ep. Lindisfarnen (687); Vulframnus (asi 700); Hippolytus Galantini (1619); Baptista Spagnoli (1516); Franciscus a Iesu Maria Ioseph Palau y Quer (1872); Iosephus Bilczewski, episcopus (1923); Paulus, Cyrillus et Alius (s. inc.); Urbicius (ca. 450); Martinus, ep. Bracaren (ca. 579); Nicetas, ep. Apollonien (733); artyres in Pal (797); Ambrosius Sansedoni (1287); Ioanna Véron (1794); Maria Iosepha a Corde Iesu Sancho de Guerra (1912); Ioannes Nepomucenus, m. Pragæ (1393)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.