Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Mikuláš Owen

Nicolaus Owen

22. března, připomínka
Postavení:řeholník TJ a mučeník
Úmrtí:1606

ŽIVOTOPIS

Byl jezuitským řeholním bratrem v Anglii. Měl malou postavu, pro kterou mu říkali "Little John” (Janko). V době pronásledování dovedl vytvářet dokonalé úkryty pro kněze. Ač byl velmi slabý, z bezpečnostních důvodů dělal všechny těžké práce, spojené s budováním úkrytů, sám. Často se jednalo o práce v kamenném zdivu nebo pod zemí. Jezuita Jan Gerard o něm napsal, že nikdo tolik nepomohl kněžím jako on.

Třikrát se dostal do vězení; poprvé v roce 1582, když veřejně bránil nevinu Edmunda Kampiána, to jej katolíci vykoupili. Podruhé v roce 1594 s Janem Gerardem. Potřetí při velkém honu na ukrývající se kněze v roce 1606. Tehdy jej krutým mučením chtěli přimět k prozrazení kněží a jejich pomocníků. Po dřívějším pádu z koně s protržením pobřišnice měl břišní kýlu, a ač v takovém případě zákon nedovoloval natahování na skřipec, tento mučící nástroj použili. Při mučení došlo k protržení a vyhřeznutí vnitřností a po několikahodinové agonii Mikuláš v křečích zemřel. Úřady se pak snažily nezákonný postup maskovat prohlášením, že spáchal sebevraždu.

Papež Pius XI. ho o Vánocích 1929 prohlásil za blahoslaveného a Pavel VI. v říjnu 1970 za svatého.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Epaphroditus (s. I); Lea (asi 383); Nicolaus Owen (1606); Paulus, ep. Narbonen (s. III); Callinicus et Basilissa (s. inc.); Basilius, m. Antiochiæ (362); Benvenutus Scotivolus (1282); Franciscus Chartier (1794); Marianus Górecki et Bronislaus Komorowski (1940)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.