Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Rebeka ar-Rayyas de Himlaya

Rebecca ar-Rayyas de Himlaya

23. března, připomínka
Postavení:řeholnice
Úmrtí:1914

ŽIVOTOPIS

Pochází z libanonské vesnice Himalaya, kde se narodila r. 1832. V sedmi letech přišla o matku a když později rodina upadla do bídy, otec ji v 11 letech poslal za služku do Damašku. Po čtyřech letech se vrátila domů a byla překvapena, že otec je znovu ženatý a navíc ji příbuzné chtěly provdat. Měla však jinou touhu a odešla hledat štěstí do kláštera Panny Marie v Bakfayi. Cítila, že tam je její místo a začala postulát. V roce 1856 složila řeholní sliby a po dvou letech odešla do semináře v Ghazire, kde se věnovala mimo jiné arabštině. Pak působila na školách jako katechetka.

Následovala však dramatická léta. V roce 1860 unikla masakru, který měli na svědomí Drúzové mezi maronity. Sama také zachránila jedno dítě, když riskujíc vlastní život jej schovala pod svůj plášť.

Později se jí ve snu zjevili sv. Jiří, sv. Simeon a Antonín Veliký, kteří ji vyzvali k odchodu do kláštera libanonských maronitských sester v Mar Semaan al-Qarn Aďtou. V řádu sv. Antonína tam přijala jméno Rebeka po své matce. Žila tam 26 let v modlitbě a sebezáporech.

O první říjnové neděli v roce 1885 poprosila v modlitbě Pána o účast na jeho vykupitelském utrpení. Byla vyslyšena a prožila ve dvanácti následujících letech mnoho fyzického utrpení. Postupně ztrácela zrak, byla paralyzovaná a na jejím těle se nenašlo zdravé místo. Z jejího půvabu jí zůstal pouze hlas, kterým chválila Boha.

Zemřela v pověsti svatosti. Po 68 letech ji Jan Pavel II. uznal za ctihodnou, v roce 1984 blahořečil a v roce 2001 kanonizoval.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Turibius de Mogrovejo (1606); Iosephus Oriol (1702); Rebecca ar-Rayyas de Himlaya (1914); Annuntiata Cocchetti (1882); Fingar seu Guignerus (ca. 460); Victorianus et Frumentius duo (484); Gualterius, abbas Pontisaren (ca. 1059); Otho, eremita (ca. 1120); Petrus, presb (ca. 1306); Methodius Dominicus Trčka (1959); Geruntius, ep. ltalicen. (ca. s. IV); Petrus Higgins (1642); Annuntiata Cocchetti (1882); Severus, abbas Agathen. (s. V); Michael Carvalho, Petrus Vázquez (1624); Aloysius Urbano Lanaspa (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.