Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Benedikt Massarari

Benedictus Massarari

4. dubna, připomínka
Postavení:laický bratr
Úmrtí:1589

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi v roce 1526 na Sicílii jako syn afrických otroků na statku u Messiny. V dětství byl z otroctví propuštěn. V 21 letech byl veřejně napaden pro barvu své pleti. Pro trpělivé a důstojné chování byl pozván vůdcem františkánských poustevníků do jejich společenství. Připojil se k nim a po čase si ho vybrali za představeného. Kolem roku 1564 byla skupina vnějším násilným zásahem rozpuštěna a Benedikt vstoupil jako laický bratr do františkánského kláštera v Palermu. Zprvu pracoval v kuchyni, později byl zvolen za kvardiána, i když byl jen negramotným laickým bratrem. Vedl si velmi dobře a dal bratrům i přísnější řeholní pravidla. Byl později i novicmistrem, vždy vynikal schopností vcítit se do druhého a porozuměním v duchovních otázkách. Měl i pověst léčitele a byl vyhledáván mnohými návštěvníky. V posledních letech se vrátil do kuchyně. Zemřel v pověsti svatosti a byl kanonizován v roce 1807.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Isidorus, ep. Hispalien. et doctor Eccl. (636); Benedictus Massarari (1589); Caietanus Catanoso (1953); Franciscus Marto (1919)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.