Světci k nám hovoří...


sv. Kajetán Catanoso

Caietanus Catanoso

4. dubna, připomínka
Postavení:kněz
Úmrtí:1953

ŽIVOTOPIS

Pocházel z bohaté a zbožné rodiny. Narodil se 14. 2. 1879 v Chorio di San Lorenzo v Itálii. V roce 1902 se stal knězem. Založil kongregaci Veroniky od svaté Tváře k péči o chudé. Pomocí informačního bulletinu, s nímž začal v roce 1920, povzbuzoval ke kněžským povoláním. V dalším roce byl přemístěný do Santa Maria de la Candelaria, v Reggio v Kalábrii, kde oživil Mariánské a eucharistické pobožnosti, zavedl katechetické promluvy a zasazoval se za zachovávání liturgických svátků. Povzbudil ke spolupráci mezi farními kněžími a vykonával mise v různých farnostech, zvláště v postní době a v mariánském měsíci máji.

Otec Catanoso působil v různým náboženských institutech, jako duchovní navštěvoval místní vězení i nemocnice. V roce 1929 se nabídl nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu jako "oběť lásky". Vynikal v poslušnosti a ve službě potřebným.

V roce 1997 byl Janem Pavlem II. blahořečen a kanonizován byl 23. 10. 2005 papežem Benediktem XVI. v Římě.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Isidorus, ep. Hispalien. et doctor Eccl. (636); Benedictus Massarari (1589); Caietanus Catanoso (1953); Franciscus Marto (1919)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.