Světci k nám hovoří...


sv. Gala

GalIa

6. dubna, připomínka
Postavení:vdova
Úmrtí:s. VI
Patron:vdov

ŽIVOTOPIS

Narodila se údajně kolem roku 500. Byla dcerou konzula Symacha a žila poblíž Vatikánu. Vdala se, ale ještě mladá ztratila manžela. Po jeho smrti žila v cele při kostele svatého Petra v Římě. Její život naplňovala modlitba a svaté skutky. Postila se a byla známa svou dobrotivostí i pomocí chudým. Její skonání vylíčil papež Řehoř Veliký.

Z dalších údajů o ní se dovídáme, že dle legendy měla dostat od andělů obraz Panny Marie, u něhož se děly zázraky uzdravení i z nejtěžších nemocí. Existuje i legendární vyprávění, týkající se splnění jejího přání. Aby měla klid od vtíravých nápadníků, narostly jí prý dlouhé vousy.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Petrus Veronensis (1252); Notkerus Balbulus (912); GalIa (s. VI); Michael Rua (1910); Petrina Morosini (1957); Iren (s. IV); Eutychius, ep. Cpolitan. (582); Winebaldus, abbas Trecen. (ca. 620); Prudentius, ep. Trecen (861); Gulielmus, abbas in Dania (1203); Catharina de Pallantia (1478); Zephyrinus Agostini (1896); Michael Czartoryski (1944)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.