Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Eduardus Oldcorne

blah. Eduardus Oldcorne

blah. Radulf Ashley

blah. Radulf Ashley

blah. Eduard Oldcorne a Radulf Ashley

Eduardus Oldcorne et Radulphus Ashley

7. dubna, připomínka
Postavení:mučedníci TJ
Úmrtí:1606

ŽIVOTOPIS

Eduard Oldcorne pochází z anglického Yorku, kde se narodil asi r. 1561. Ve dvaceti letech nastoupil do anglického semináře v Remeši ve Francii. Odtud ho se sedmi společníky poslali 23. 2. 1582 do semináře v Římě, kde se stal 23. 8. 1587 v Lateránské bazilice knězem. Pak vstoupil do jezuitského řádu a jeho generální představený Klaudius Acquaviva souhlasil s jeho odchodem na anglické misie.

Po krátkodobém pobytu v Londýně začal působit v hrabství Worcester na jihu země. Dvě míle od Worcesteru se ubytoval u šlechtice Tomáše Abingtona v jeho sídle Hindlip a pod krycím jménem Hall úspěšně vykonával 17 let misijní činnost. Byl nazýván apoštolem hrabství. Mnoho protestantů dovedl do katolické církve včetně Tomášovy sestry Doroty, která byla ze dvora královny Alžběty tvrdou protestantkou.

Radulf Ashley se k Eduardu Oldcornovi připojil jako pomocník v roce 1598. Předtím dělal od dubna 1590 kuchaře v semináři ve Valladolide, kde se stal jezuitským řeholním bratrem. Jako Eduardův pomocník vystupoval pod krycím jménem George Chambers. Oba řeholníky nakonec prozradil úřadům odpadlý katolík Humprey Littleton, kterému otec Eduard předtím prokázal mnoho dobrého. Přes vězení ve Worcesteru a v Londýně byli dopraveni do Toweru, kde je podrobili krutému mučení. Radulf Ashley byl natahován na skřipec, ale nic neprozradil. Pak je vrátili do Worcesteru, kde je odsoudili k smrti oběšením. Rozsudek byl vykonán 7. 4. 1606.

Radulf Ashley byl věšen jako druhý a ještě před pověšením políbil nohy visícímu Eduardovi Oldcornovi se slovy: "Jsem šťastný, že mohu jít ve šlápějích svého dobrého otce.

Papež Pius XI. je společně s dalšími anglickými mučedníky 15. 12. 1929 blahořečil.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Dominica II Paschae seu De divina Misericordia; Ioannes Baptista de la Salle (1719); Hermannus Iosephus (1241 nebo 1252); Eduardus Oldcorne et Radulphus Ashley (1606); Hegesippus (ca. 180); Pelusius, presb. (s. inc.); Iren (s. IV); Calliopius (s. IV); martyres Sinope CC milites (s. IV); Georgius, ep. Mytilenen (816); Aibertus (1140); Alexander Rawlins (1595); Henricus Walpole (1595); Maria Assumpta Pallotta (1905)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.