Světci k nám hovoří...


sv. Robert

Robertus, abbas Casadeen

17. dubna, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:1067

ŽIVOTOPIS

Jeho otcem byl francouzský hrabě Gerald z Aurillacu, zakladatel kláštera a světec. Robert se již v mladém věku stal knězem a kanovníkem v Brioude. Rád ošetřoval nemocné a toužil po službě Bohu v samotě. Aby si vyprosil poznání Boží vůle, konal pouť ke hrobům apoštolů do Říma. Při cestě zpět se s vojáky Štěpánem a Dalmatiem rozhodli žít pod ochranou P. Marie ve zříceninách jednoho starého kostela poblíž Averny, kde si z větví vystavěli poustevnické chýšky. Robert shromáždil další bratry a brzy jich nemalý počet vedl k Pánu kázáním slova a příkladem života. Vybudoval tam opatství "Chaise Dieu" - Boží sedlo, které pod jeho vedením zajišťovalo duchovní správu více než 50 obcím. Po vybudování domů zde žilo 300 mnichů.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Robertus, abbas Casadeen (1067); Robertus, abbas Molismen (1111); Innocentius, ep. Derthone (s. IV.); Simeon bar Sabas (341); Catharina Tekakwitha (1680); Petrus et Hermogenes, m. in Armenia (ca. s. IV); martyres in Perside sub Sapore cum Usthazade (341); Acacius, ep. Melitinen (ca. 435); Pantagathus (540); Donnanus et LII socii (617); Elias, Paulus et Isidorus (856); Iacobus de Cerqueto (1367); Clara Gambacorti (1419); Maria Anna a Iesu Navarro de Guevara (1624); Henricus Heath (1643)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.