Světci k nám hovoří...


sv. Robert

Robertus, abbas Casadeen

17. dubna, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:1067

ŽIVOTOPIS

Jeho otcem byl francouzský hrabě Gerald z Aurillacu, zakladatel kláštera a světec. Robert se již v mladém věku stal knězem a kanovníkem v Brioude. Rád ošetřoval nemocné a toužil po službě Bohu v samotě. Aby si vyprosil poznání Boží vůle, konal pouť ke hrobům apoštolů do Říma. Při cestě zpět se s vojáky Štěpánem a Dalmatiusem rozhodli žít pod ochranou P. Marie ve zříceninách jednoho starého kostela poblíž Averny, kde si z větví vystavěli poustevnické chýšky. Robert shromáždil další bratry a záhy jich vedl k Pánu kázáním slova a příkladem života nemalý počet. Vybudoval tam opatství "Chaise Dieu" - Boží sedlo, které pod jeho vedením zajišťovalo duchovní správu více než 50 obcím. Po vybudování domů v něm žilo 300 mnichů.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Domenica Resurrectionis Domini; Robertus, abbas Casadeen (1067); Robertus, abbas Molismen (1111); Innocentius, ep. Derthone (s. IV.); Simeon bar Sabas (341); Catharina Tekakwitha (1680); Petrus et Hermogenes, m. in Armenia (ca. s. IV); martyres in Perside sub Sapore cum Usthazade (341); Acacius, ep. Melitinen (ca. 435); Pantagathus (540); Donnanus et LII socii (617); Elias, Paulus et Isidorus (856); Iacobus de Cerqueto (1367); Clara Gambacorti (1419); Maria Anna a Iesu Navarro de Guevara (1624); Henricus Heath (1643)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.