Světci k nám hovoří...


sv. Inocenc

Innocentius, ep. Derthone

17. dubna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. IV.

ŽIVOTOPIS

Narodil se koncem 3. století urozenému boháči na ostrově Sardinie. Po smrti rodičů byl v čase pronásledování vězněn a mučen Leonem. Po zázračném osvobození se vydal do Říma, kde byl kolem r. 312 přijat papežem Melchiadesem a jeho následník Silvestr I. jej vysvětil na jáhna a pak i na biskupa. Konstantinem Velikým mu byly vráceny zabavené statky a svou diecézi v Tortoně spravoval jako horlivý pastýř po 28 let. Likvidoval pohanství s jeho chrámy a stavěl kostely. Působil zázraky a zasloužil se o obrácení města. Zemřel ve druhé polovině IV. století a byl pohřben pod hlavním oltářem katedrály.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Robertus, abbas Casadeen (1067); Robertus, abbas Molismen (1111); Innocentius, ep. Derthone (s. IV.); Simeon bar Sabas (341); Catharina Tekakwitha (1680); Petrus et Hermogenes, m. in Armenia (ca. s. IV); martyres in Perside sub Sapore cum Usthazade (341); Acacius, ep. Melitinen (ca. 435); Pantagathus (540); Donnanus et LII socii (617); Elias, Paulus et Isidorus (856); Iacobus de Cerqueto (1367); Clara Gambacorti (1419); Maria Anna a Iesu Navarro de Guevara (1624); Henricus Heath (1643)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.