Světci k nám hovoří...


sv. Agapit I.

Agapitus, Pp I

22. dubna, připomínka
Postavení:papež
Úmrtí:536

ŽIVOTOPIS

Pochází ze senátorské římské rodiny. Stal se arcijáhnem a v roce 535 byl zvolen papežem. Jeho otec Gordián se po ovdovění rozhodl též pro kněžství a později se stal knězem kardinálem.

Agapitova volba byla přáním byzantské strany a její členové přiměli Agapita, aby v den svého svěcení v chrámu svatého Petra spálil listiny zvané Dioskura. Tak byl znemožněn pokus, kdy měl žijící papež navrhovat svého nástupce.

Spory a násilnosti o gotský trůn v Itálii vedly papeže Agapita I. k cestě do Cařihradu na jednání s císařem Justiniánem ve věci míru i řešení náboženských otázek. Přestože byl papež okázale vítán, mírové jednání ztroskotalo. Druhým předmětem jednání bylo monofysitské bludařství patriarchy Anthima, s jehož sesazením nechtěl císař zprvu souhlasit, ale nakonec se Agapitovi podařilo ho přesvědčit a vysvětit za nového patriarchu řeholního kněze Mennu. Tento se stal prvním cařihradským patriarchou vysvěceným papežem. Agapit I. také svolal do Cařihradu synodu, která se již neuskutečnila, protože zemřel. Jeho ostatky byly v olověné rakvi převezeny do Říma a uloženy na nádvoří u sv. Petra.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Caius, Pp (296); Soter, Pp (175); Agapitus, Pp I (536); Epipodius (178); Leonides, m. Alexandriæ (204); Theodorus Syceota (613); Opportuna (ca. 770); Leo, ep. Senonen (s. VI); Senorina (ca. 980); Franciscus Venimbeni (1322)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.