Světci k nám hovoří...


sv. Teodor Syceota

Theodorus Syceota

22. dubna, připomínka
Postavení:biskup, mnich
Úmrtí:613
Patron:Pomocník při smiřování nešťastných manželství.

ŽIVOTOPIS

Narodil se jako nemanželský syn jedné hostinské v Syceonu v Galatii v dnešním Turecku. Matka, pokud žila sama, si přivydělávala prostitucí, ale po nějaké době se vdala. Svého syna pak odložila do péče své matky a sestry. Otec cestoval jako cirkusový akrobat. Teodor vyrostl v péči své babičky a tety.

Jako velmi mladý muž navštívil Jeruzalém, prožil tam své obrácení a pocítil tam povolání k duchovnímu životu. Rozhodl se pro mnišský život. Po návratu z Jeruzaléma se usadil poblíž Syceonu a nezvyklým asketickým životem (jako stylista) konal abnormální pokání. Začal bydlet v závěsném koši.

Uvádí se, že již v 18 letech byl vysvěcen na kněze. Jeho schopnosti byly po některých stránkách mimořádné. Zakládal mnohé kláštery a pro svou aktivitu a vliv byl v roce 590 zvolen biskupem v Anastasiopoli blízko dnešní turecké Ankary. V biskupském úřadu však setrval jen 10 let, pak se ho vzdal, aby dále žil jako mnich. Pohnutky k tomuto kroku nejsou jisté, někteří se domnívají, že nestačil na organizaci duchovního života, snad ve všech důvodech hrála roli pokora. Poslední jeho biskupská cesta vedla do Konstantinopole k císaři Maurikiovi. Po složení úřadu odešel do Acreny u Heliopole. Jedná se o dnešní Baalbek v Libanonu. Tam žil jako mnich do konce života. Konal prý také mnohé zázraky, a to jak léčitelské, např. uzdravil císařova syna z elefantiázy, tak i na ochranu zemědělských plodin, kdy zahnal hejna kobylek, brouků a myší.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Caius, Pp (296); Soter, Pp (175); Agapitus, Pp I (536); Epipodius (178); Leonides, m. Alexandriæ (204); Theodorus Syceota (613); Opportuna (asi 770); Leo, ep. Senonen (s. VI); Senorina (ca. 980); Franciscus Venimbeni (1322)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.