Světci k nám hovoří...


sv. Bernard z Tironu

Bernardus, abbas Tironien.

14. dubna, připomínka
Postavení:opat OSB
Úmrtí:1117

ŽIVOTOPIS

Pochází z Francie. Narodil se kolem r. 1046 v Abbéville. Stal se benediktinem a byl zvolen opatem u sv. Cypriána v Poitiers. Papež mu chtěl nabídnout kardinálský klobouk, ale on takové povýšení odmítl. Upřednostňoval poustevnický život a kázání mezi lidmi. Je uváděn jako putující kazatel, který zakotvil v tironském lese v diecézi Chartres, kde v roce 1114 založil katedrálu s klášterem. Vznikla v něm tironská benediktinská kongregace s klášterní školou, jež v krátké době dosáhla značného rozmachu. Bernard řídil klášter jako opat a také v něm zemřel.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Lambertus, ep. Lugdunen. (asi 688); Tiburtius, Valerianus et Maximus (neznámé století); Bernardus, abbas Tironien. (1117); Lidvina (1433); Petrus González Telmi (1246); Bernica, Prosdoca et Domnina (s. IV); Fronto, abbas in Ægypto (ca. s. IV); Asacus (s. V); Thomais (476); Pretextatus (586); Ioannes, ep. Montis Marani (s. XI/XII); Benedictus, pastor (1184); Isabella Calduch Rovira (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.