Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Františka Salesia (Leonie) Aviat

Francisca Salesia (Leonia) Aviat

10. ledna, připomínka
Postavení:zakladatelka kongregace
Úmrtí:1914
Patron:oblátek svatého Františka Saleského, ženské dělnické mládeže

ŽIVOTOPIS

Pochází z francouzské Champagne, narodila se 16. 9. 1844. V Troyes absolvovala školu sv. Františka Saleského. Byla citlivá k potřebám druhých nejen na svém pracovišti v továrně na brýle, kde byly nedůstojné podmínky, ale znepokojovala ji i situace mladých děvčat. Ta přicházela z vesnic do textilní továrny ve městě a byla ohrožována v prostředí uvolněných mravů. To nebylo lhostejné ani otci Aloisi Brissonovi, který v Leonii Aviat našel horlivou spolupracovnici s duchovním povoláním, vhodnou k vedení jím otevřeného Domu sv. Františka Saleského. Ve 24 letech za pomoci otce Aloise a podpory ženevského biskupa založila kongregaci "Oblátek svatého Františka Saleského" a přijala po něm řeholní jméno. Po třech letech, v roce 1871, složila věčné sliby. V následujícím roce byla zvolena představenou kongregace, v níž vedla své spolusestry v odevzdanosti Bohu a k plnému nasazení pro misijní dílo zaměřené na pomoc dělnické mládeži přicházející do měst z venkova. Její sestry působily v různých sociálních vrstvách, zaměřujíce se na vzdělávání mládeže. Kongregace zakládala školy ve farnostech, v Paříži otevřela penzionát pro dívky. Její působnost se brzy rozrostla i na jih Afriky a do Ekvádoru.

V roce 1903 prožila ve Francii i tato kongregace náboženské pronásledování. Mateřský klášter musel přesídlit do italské Perugie a tam dožila i sestra Františka. Svým sestrám zanechala výzvu: "Úplně zapomeňte na sebe! Vše čiňte, jak nejlíp umíte, pokud druzí nebudou šťastní!"

Kanonizována byla 25. 11. 2001 papežem Janem Pavlem II.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Dnešní den nebudu myslet na to, co by vyhovovalo mně, co bych potřeboval nebo rád já, ale soustředím se na potřeby druhých kolem mě. Soustředím se na to, abych to, co zrovna dělám, dělal co nejlépe, aby druzí mohli být šťastní!

Tak by měla vypadat evangelizace dle tvé rady, sestro Františko Saleská. Obracím se k tobě o přímluvu, abych své předsevzetí zkoušel uskutečňovat stále znovu, až... jak jsi říkala: dokud druzí nebudou šťastní. K tomu mi dopomáhej Bůh Otec i Duch Svatý, skrze Krista, našeho Pána. Amen

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Miltiades, Pp (314); Paulus, eremita (s. IV.); Gregorius, ep. Nyssen (před r. 400); Ioannes, ep. Hierosolymitan (417); Petronius, ep. Dien (po roce 463); Marcianus, presb. Cpoli (471); Valerius, solitarius (s. VI.); Domitianus, ep. Melitenen (asi 602); Agatho, Pp (681); Arcontius (asi 740-745); Petrus Urseoli (asi 987/988); Benincasa (1194); Gulielmus, ep. Bituricen (1209); Gundisalvus, presb. Ord. Prćdicat (1259); Gregorius Pp X (1276); Ægidius, religiosus (1518); Anna ab Angelis Monteagudo (1686); Adalheidis Maria ab Immaculata Conceptione (1828); Francisca Salesia (Leonia) Aviat (1914); Maria a Doloribus Rodríguez Sapeña, virgo (1918)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.