Světci k nám hovoří...


sv. Paternus

Paternus, ep. Abrincen

15. dubna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 565
Patron:ochránce měst severně od Říma

ŽIVOTOPIS

Stal se mnichem a jak o něm uvádí martyrologium, založil mnoho klášterů. Byl také spoluzakladatel kláštera Lianbadarn Fawr poblíž Aberystwyth. Své poslání viděl v evangelizaci britských ostrovů. Martyrologium dodává, že jako sedmdesátiletý byl zvolen za biskupa abrincenského. Na konci života odevzdal duši Bohu v klášteře v Sesciaci v galské Konstanci, kde je pohřben.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Paternus, ep. Abrincen (asi 565); Damianus de Veuster (1889); Maro, m. in Piceno (neznámé století); Cæsar de Bus (1607); Theodorus et Pausilypus (inter 117-137); Crescens, m. in Lycia (s. inc.); Abundius, mansionarius (ca. 564); Ortarius (s. XI)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.