Světci k nám hovoří...


sv. Maro

Maro, m. in Piceno

15. dubna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:s. inc.
Patron:ochránce měst severně od Říma

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Amiternum v Itálii. Byl přítelem rodiny Flaviových, zejména pozdější mučednice Domitily, sestřenice císaře Domiciána. Byl jejím rádcem a rozmluvil jí sňatek s Aurelianem, který se o ni ucházel a měl ji snad přislíbenou jejím strýcem, císařem Flaviem Clemente. Aurelian se jí mstil, když se dostal k moci jako konzul. Pro vznešený původ nebylo snadné ji popravit, proto byla vypovězena.

Domitilini přátelé, Marone, Viktorin a Eutiche měli být posláni na nucené práce. Marone byl poslán na cestu Salarii, 130 mil za Římem, na císařské pozemky, ale stal se tam knězem a konal zázraky.

K jeho umučení mělo dojít asi kolem roku 100, snad na via Salaria v Picéno. Je také uváděn jako jeden z prvních mučedníků v Rieti a Urbisaglia je prý dnešní název místa, kde byl umučen. Nejprve ho chtěli lynčovat a snažili se ho umačkat mlýnským kamenem, ale pro Boží ochranu se jim to nepodařilo. Nakonec byl jako římský občan sťat.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Paternus, ep. Abrincen (ca. 565); Damianus de Veuster (1889); Maro, m. in Piceno (s. inc.); Cæsar de Bus (1607); Theodorus et Pausilypus (inter 117-137); Crescens, m. in Lycia (s. inc.); Abundius, mansionarius (ca. 564); Ortarius (s. XI)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.