Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Cézar de Bus

Cæsar de Bus

15. dubna, připomínka
Postavení:kněz
Úmrtí:1607

ŽIVOTOPIS

Narodil se 3. 2. 1544 v Cavaillonu poblíž Avignonu v jižní Francii. V mládí se nechal ovlivnit světským životem. Po svém obrácení odešel do ústraní a skončil v jednom klášteře u Avignonu. Začal se umrtvovat a nezištně obětovat pro nemocné a chudé. V 38 letech přijal kněžské svěcení a v Avignonu se stal kanovníkem. V roce 1592 založil sdružení světských kněží, vzdal se dosavadního úřadu a plně se věnoval začínající kongregaci. V následujících letech ztratil zrak a trpěl duševně i tělesně. Zemřel o velikonoční neděli v 63 letech. Blahoslaven byl Pavlem VI. v dubnu 1975. Dne 15. 5. 2022 byl kanonizován papežem Františkem.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Paternus, ep. Abrincen (asi 565); Damianus de Veuster (1889); Maro, m. in Piceno (neznámé století); Cæsar de Bus (1607); Theodorus et Pausilypus (inter 117-137); Crescens, m. in Lycia (s. inc.); Abundius, mansionarius (ca. 564); Ortarius (s. XI)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.