Světci k nám hovoří...


Theodorus et Pausilypus

15. dubna, připomínka
Úmrtí:inter 117-137


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Paternus, ep. Abrincen (asi 565); Damianus de Veuster (1889); Maro, m. in Piceno (neznámé století); Cæsar de Bus (1607); Theodorus et Pausilypus (inter 117-137); Crescens, m. in Lycia (s. inc.); Abundius, mansionarius (ca. 564); Ortarius (s. XI)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.