Světci k nám hovoří...


zřícenina chrámu sv. Magna na Egilsay

zřícenina chrámu sv. Magna na Egilsay

sv. Magnus

Magnus, m. in Scotia

16. dubna, připomínka
Postavení:kníže a mučedník
Úmrtí:1116
Patron:Skotsko, ostrovy Orcadi
Atributy:palma, loď

ŽIVOTOPIS

Byl synem spoluvládce Orknejských ostrovů Erlinga. Vynikal v křesťanských ctnostech a šířil křesťanskou víru. Po napadení Orknejí norským králem Magnus Erlingsson uprchl do Skotska ke králi Malcolmovi III. a nějaký čas tam žil na biskupství. Vrátil se, když po smrti norského krále vládl jeho bratranec Haakon. Pro nevědomost vlastního lidu nebyl jako král přijat. Po podepsání mírové smlouvy týkající se knížectví byl Haakonem zrádně zabit na ostrově Egilsay. Je uvedeno, že byl pohřben v katedrále v Kirkwallu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Bernarda Soubirous (1879); Benedictus Iosephus Labre (1783); Engratia (s. IV.); Magnus, m. in Scotia (1116); Leonides et VII soci, m. in Achaia (s. III/IV); Optatus et XVII socii, Apodemius, C, , m. Cæsaraugustæ (s. IV); Caius et Crescens (s. IV); Turibius, ep. Asturicen (s. V); Fructuosus, ep. Tarraconen (ca. 665); Drogo (ca. 1186); Contardus, peregrinus (1249); Petru s Delépine, Ioannes Ménard et XXIV soci (1794); Maria Genovefa Poulain de la Forestrie, Maria Gingueneau, Maria Lardeux, Maria Piou, Maria Rochard, Maria Roger, Martha Poulain de la Forestrie, Petrina Bourigault, Petrina Laurent, Petrina Pottier, Renata Bourgeais, Renata Rigault, Renata Séchet (1794); Ioachim de Senis, religiosus (1305)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.