Světci k nám hovoří...


sv. Atanasia

Athanasia

18. dubna, připomínka
Postavení:řeholnice
Úmrtí:s. IX.
Atributy:abatyše s hvězdou na prsou

ŽIVOTOPIS

Pochází ze vznešené rodiny na ostrově Egina. O jejím atributu - hvězdě - legenda vypráví, že velmi mladá prožila u přeslice vytržení, při němž do její hrudi vstoupila zářivá hvězda.

Atanasia už v mládí toužila po řeholním životě, ale rodiče ji provdali za plukovníka. Ten padl v bitvě a ona se musela vdávat znovu. Druhého manžela se jí však cele podařilo získat pro Boha. Žili v lásce k němu, skromně a zbožně. Manžela nakonec ovlivnila tak, že odešel do kláštera, a ona, nemaje dětí, dům přeměnila v klášter. Společně s ní začaly žít stejně smýšlející paní. Byla mimořádně trpělivá, plná lásky a pokory, přesto měla nechápající nepřátele, kteří ji pomlouvali, že se přetvařuje.

Dále je uváděna jako vdova, která byla nějaký čas poustevnicí a později vystavěla klášter Timia. Stala se představenou a vynikala zachováváním mnišského řádu i ctnostmi. V těžké nemoci před svou smrtí napomínala a těšila své spolusestry.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Athanasia (s. IX.); Maria ab Incarnatione (Barbara); Avrillot (1618); Idesbaldus (1167); Sabina Petrilli (1923); Hermogenes et Elpidius (s. inc.); Heremius (250); Pusicius (341); Eusebius, ep. Fanen (ca. 526); Lasreanus seu Molassius (638); Anthusa, virgo Cpolitana (s. VIII ex.); Ioannes Isaurus (post 842); Perfectus (850); Galdinus (1176); Andreas, presb. O.E.S.A. (1479); Andreas Hibernon (1602); Iosephus Moreau (1794); Romanus Archutowski (1943)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.