Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Sabina Petrilli

Sabina Petrilli

18. dubna, připomínka
Postavení:zakladatelka kongregace
Úmrtí:1923

ŽIVOTOPIS

Pochází z Itálie. Od útlého mládí se věnovala dětem, které učila katechismu a připravovala je na první svaté přijímání. Měla ve velké úctě Pannu Marii a její ochraně svěřovala svou činnost. Ve 23 letech založila kongregaci sester svaté Kateřiny Sienské. Její sestry se začaly starat o děvčata z nejchudších vrstev a vychovávat je k řádnému křesťanskému životu. Za jejího života bylo otevřeno 40 domů kongregace.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Athanasia (s. IX.); Maria ab Incarnatione (Barbara); Avrillot (1618); Idesbaldus (1167); Sabina Petrilli (1923); Hermogenes et Elpidius (s. inc.); Heremius (250); Pusicius (341); Eusebius, ep. Fanen (ca. 526); Lasreanus seu Molassius (638); Anthusa, virgo Cpolitana (s. VIII ex.); Ioannes Isaurus (post 842); Perfectus (850); Galdinus (1176); Andreas, presb. O.E.S.A. (1479); Andreas Hibernon (1602); Iosephus Moreau (1794); Romanus Archutowski (1943)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.