Světci k nám hovoří...


sv. Mapalík a další (Bas, Fortunio, Pavel, Fortunáta, Viktorín, Viktor, Heremius, Kredula, Hereda, Donát, Firmus, Venustus, Fruktus, Julie, Marciál, Ariston.)

Mappalicus, Bassus, Fortunio, Paulus, Fortunata, Victorinus, Victor, Heremius, Credula, Hereda, Donatus, Firmus, Venustus, Fructus, Iulia, Martialis et Ariston

19. dubna, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:250

ŽIVOTOPIS

Martyrologium uvádí, že Mapalíka vychovala zbožná chůva. Za Deciova pronásledování potom jeho matka a sestry zradily Krista. On pak že šel sám k soudu, kde vyznal svou víru. Protože se hlásil ke Kristu, byl odsouzen a s ním v té době i řada dalších křesťanů, kteří po různém mučení zahynuli většinou hladem.

Svědectví o těchto mučednících, zejména o Mapalíkovi v čele této skupiny, pochází z dopisů sv. Cypriána z Kartága (pam. 16.9.), který se stal mučedníkem o pár let později. Ten nabádá křesťany, aby zůstali pevní ve vyznání víry uprostřed zkoušek, a činí to odkazem na nedávné příklady, které ukazuje jako samozřejmé. Patří mezi ně Mapalík se 16 druhy, které cituje při třech příležitostech: v dopise označeném číslem 8, v dopise 21 a v dopise 22, všechny tři autentické. Dochovalo se nám nejen směrodatné svědectví, ale jde i o dobu velice blízkou té, kdy k jejich smrti došlo.

V 8. dopisu Cyprián popisuje Mapalíkovo povzbuzování ostatních uprostřed svých muk, kdy pohnut Duchem svatým nabídl prokonzulovi, že druhého dne uvidí odpověď z nebe, a to se druhého dne, podle slov Cypriána, potvrdilo znamením o Mapalíkově slávě vstupem do nebe. Detaily nejsou předmětem dopisu. V 21. dopise je uveden seznam světcových druhů, jak jsou uvedeni v římském martyrologiu, a ve 22. listu napsal o Mapalíkově přimlouvání za svou matku a sestry. Jde prý zároveň o záležitost všech, kteří se místo přijetí mučednické koruny vzdali víry. Je zde přitom poukázáno na pohnutky, zda žádost o omilostnění je pro druhé nebo jen pro sebe. Mapalík vlastní krví potvrdil ochotu dát svůj život za Krista.

Ve stejné době jako Mapalík zemřeli mučedníci uvádění jako jeho druhové. Biskup Cyprián se radoval z jejich odvahy a víry a napsal: „Ach, jak šťastná je naše církev, která je takovým způsobem omilostněna a poctěna Bohem, který v naší době oslavuje slavnou krev svatých mučedníků. Dříve byly skutky bratří bílé, ale nyní se oblékli do purpuru v krvi mučedníků. V jejich květinových špercích nechybí lilie ani růže. Ach, jak rád tam byl Kristus! Protože byl přítomen. Povznesl, posílil a povzbudil ty, kdo bojovali a vyznávali jeho jméno“ (Ep. 22).

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Mappalicus, Bassus, Fortunio, Paulus, Fortunata, Victorinus, Victor, Heremius, Credula, Hereda, Donatus, Firmus, Venustus, Fructus, Iulia, Martialis et Ariston (250); Leo, Pp. IX (1054); Georgius, ep. Antiochen. Pisidiæ (818); Geroldus (ca. 978); Ælphegus (1012); Bemardus, pænitens (1182); Hemma (asi 1040)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.