Světci k nám hovoří...


sv. Mapalík a další (Bas, Fortunio, Pavel, Fortunáta, Viktorín, Viktor, Heremius, Kredula, Hereda, Donát, Firmus, Venustus, Fruktus, Julie, Marciál, Ariston.)

Mappalicus, Bassus, Fortunio, Paulus, Fortunata, Victorinus, Victor, Heremius, Credula, Hereda, Donatus, Firmus, Venustus, Fructus, Iulia, Martialis et Ariston

19. dubna, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:250

ŽIVOTOPIS

Martyrologium uvádí, že ho vychovala zbožná chůva a za Decia jeho matka a sestry zradily Krista. On pak že šel sám k soudu, kde vyznal svou víru. Protože se hlásil ke Kristu byl odsouzen a s ním v té době řada dalších křesťanů, kteří po různém mučení zahynuli většinou hladem.

POZNÁMKA

19. 4. bývala uváděna sv. Ema, vdova, která už není v martyrologiu.

Narodila se v Německu a v mladém věku se provdala za hraběte Ludgera. Po několika letech ovdověla a odřekla se světa i všech jeho lákadel. Svým čtyřicetiletým vdovským životem dospěla k duchovní dokonalosti. Žila modlitbou a neustálými skutky křesťanské lásky. Zděděný majetek rozdělovala chudým a zakládala z něho dobročinné ústavy. Žila jako žena, jejímž nevyšším posláním je dávat druhým. Dávat totiž sama sebe a tím i přispívat k rozmnožování života jak ve smyslu sociálním, tak i duchovním. Zemřela r. 1040.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Mappalicus, Bassus, Fortunio, Paulus, Fortunata, Victorinus, Victor, Heremius, Credula, Hereda, Donatus, Firmus, Venustus, Fructus, Iulia, Martialis et Ariston (250); Leo, Pp. IX (1054); Georgius, ep. Antiochen. Pisidiæ (818); Geroldus (ca. 978); (1012); Bemardus, pænitens (1182); Iacobus Duckett (1602)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.