Světci k nám hovoří...


sv. Ema

Hemma

19. dubna, připomínka
Postavení:vdova
Úmrtí:asi 1040

ŽIVOTOPIS

Dne 19. 4. bývala také uváděna sv. Ema, vdova, která už není v martyrologiu.

Narodila se v Sasku Německu kolem roku 982 a v mladém věku se provdala za hraběte Ludgera. Po několika letech ovdověla a odřekla se světa i všech jeho lákadel. Svým čtyřicetiletým vdovským životem dospěla k duchovní dokonalosti. Žila modlitbou a neustálými skutky křesťanské lásky. Zděděný majetek rozdělovala chudým a zakládala z něho dobročinné ústavy. Žila jako žena, jejímž nevyšším posláním je dávat druhým. Dávat totiž sama sebe a tím i přispívat k rozmnožování života jak ve smyslu sociálním, tak i duchovním. Zemřela kolem r. 1039.

POZNÁMKA

Připomínka jiné sv. Emy uváděné martyrologiem je 29. června.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Mappalicus, Bassus, Fortunio, Paulus, Fortunata, Victorinus, Victor, Heremius, Credula, Hereda, Donatus, Firmus, Venustus, Fructus, Iulia, Martialis et Ariston (250); Leo, Pp. IX (1054); Georgius, ep. Antiochen. Pisidiæ (818); Geroldus (ca. 978); Ælphegus (1012); Bemardus, pænitens (1182); Hemma (asi 1040)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.