Světci k nám hovoří...


sv. Vilém Firmati

Gulielmus Firmati

24. dubna, připomínka
Postavení:poustevník
Úmrtí:1103

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Normannie a nějakou kratší dobu byl vojákem. Vystudoval lékařství, které bylo výnosným povoláním a on cítil, jak se v něm rozmáhá nekřesťanská touha po majetku. Chtěje však žít ctnostným životem, po smrti své matky se svým povoláním raději skončil, rozdal nashromážděné a odešel poustevničit do lesa poblíž Mayenne.

Z pokušení žádostivosti po majetku se vymanil, ale musel bojovat ještě i s tělesností. V jeho poustevně ho nechtěla nechat na pokoji jedna dívka, plná smyslné touhy po prožitcích s ním. Podařilo se mu ji zahnat a vykonal pak pouť do Jeruzaléma. Po návratu do Francie žil na jihu na ostrově v řece Rhône.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Georgius, m. in Palæstina (s. IV.); Fidelis de Sigmaringen (1622); Maria Cleophæ et Salome (s. I.); Alexander, m. Lugduni (178); Mellitus (624); Wilfridus (709); Gulielmus Firmati (1103); Maria a Sancta Euphrasia (Rosa Virginia) Pelletier (1868); Maria Elisabeth Hesselblad (1957); Anthimus, ep. Nicomedien (303); Gregorius, ep. Illiberitan (s. IV); Deodatus, abbas (s. VI); Egbertus (729); Benedictus (Angelus); Menni (1914)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.