Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Marie Pelletier

Maria a Sancta Euphrasia (Rosa Virginia) Pelletier

24. dubna, připomínka
Postavení:zakladatelka kongregace
Úmrtí:1868

ŽIVOTOPIS

Narodila se v Noirmoutieru ve Francii 31. 7. 1796 a občanským jménem se jmenovala Růžena Virginie Pelletier. V 18 letech vstoupila v Tours do kláštera "Milosrdných sester naší milé Paní a Útočiště," které založil Jan Eudes. Tam dostala jméno Marie Eufrázie. Ve 29 letech se stala matkou představenou. Dala pak vznik společnosti magdalenek, které byly s vlastními stanovami přičleněny ke klášteru Útočiště. Magdalenky vytvořila jako nabídku k cestě svatosti pro kajícnice. Dále reformovala kongregaci založenou Janem Eudesem. Snažila se o spojení četných klášterů kongregace pod jedno vedení z mateřince v Angers. Po novém uspořádání se kongregace od r. 1835 nazývala "sestry Naší milé Paní od lásky Dobrého Pastýře." Dnes je její název zkrácen na "sestry od Dobrého Pastýře."

Marie Pelletier byla pětkrát zvolena představenou a zasloužila se o velký rozkvět kongregace, takže jsou dodnes její domy v mnoha zemích. Zemřela v Angers.

Blahořečená byla 30. 4. 1933 papežem Piem XI. a svatořečená 2. 5. 1940 papežem Piem XII.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Georgius, m. in Palæstina (s. IV.); Fidelis de Sigmaringen (1622); Maria Cleophæ et Salome (s. I.); Alexander, m. Lugduni (178); Mellitus (624); Wilfridus (709); Gulielmus Firmati (1103); Maria a Sancta Euphrasia (Rosa Virginia) Pelletier (1868); Maria Elisabeth Hesselblad (1957); Anthimus, ep. Nicomedien (303); Gregorius, ep. Illiberitan (s. IV); Deodatus, abbas (s. VI); Egbertus (729); Benedictus (Angelus); Menni (1914)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.