Světci k nám hovoří...


Egbertus

24. dubna, připomínka
Úmrtí:729


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Georgius, m. in Pal (s. IV); Fidelis de Sigmaringen (1622); Maria Cleoph (s.I.); Alexander, m. Lugduni (178); Mellitus (624); Wilfridus (709); Gulielmus Firmati (1103); Maria a Sancta Euphrasia (Rosa Virginia); Pelletier (1868); Maria Elisabeth Hesselblad (1957); Anthimus, ep. Nicomedien (303); Gregorius, ep. Illiberitan (s. IV); Deodatus, abbas (s. VI); Egbertus (729); Benedictus (Angelus); Menni (1914)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.