Světci k nám hovoří...


sv. Markulf

Marculphus

1. května, připomínka
Postavení:opat OSB
Úmrtí:asi 558
Patron:Remeše; soukeníků, obchodníků s drobným zbožím, lékárníků
Atributy:benediktinský opat, ve společenství francouzských králů a s dětmi, které léčí

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem r. 490 v Bayeux ve Francii. Stal se knězem a v Normandii, na pozemku, který dostal darem od krále Childeberta I., postavil benediktinský klášter Nanteuil. Stal se v něm prvním opatem a v tomto klášteře zemřel asi v 68 letech s pověstí svatosti. Nad jeho hrobem byl postaven poutní kostel. V r. 906 jeho ostatky byly přeneseny do Corbény u Remeše, kam se k nim chodili poklonit francouzští králové po své korunovaci.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

opifex Ioseph, sponsus beatæ Virginis Mariæ ; Sigismundus, rex Burgundi (524); Ieremias, propheta (po r. 587 př. Kr.); Marculphus (asi 558); Vivaldus de Sancto Geminiano (asi 1320); Peregrinus Laziosi (1345); Richardus /Herminius Philippus/; Pampuri (1930); Torquatus, Ctesiphon, Secundus, Indaletius, C (s. III/IV); Amator, ep. Antissiodoren (418); Orientius (ca. 440); Briocus (ca. 500); Asaphus (s. VI ex.); Arigius (604); Theodardus, ep. Vapincen (893); Aldebrandus (1170); Maphalda (1257); Iulianus Cesarello (ca. 1349); Petronilla, virgo et abbatissa (1355); Clemens Šeptyckyj (1951)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.