Světci k nám hovoří...


sv. Timotej a Maura

Timotheus et Maura, m. Antinoe

3. května, připomínka
Postavení:manželé, mučedníci
Úmrtí:286

ŽIVOTOPIS

Pocházeli od Théby v Horním Egyptě. Bývá uváděna Perapa i Antonie, v níž došlo k jejich umučení dle martyrologia. Podle legendy to bylo tři týdny po jejich svatbě. Uvádí se, že Timotej byl lektor, který věřícím předčítal z Písma a vynikal v evangelizačním úsilí. Proto byl za Diokleciána zajat a předveden k Arrianovi na výslech.

Legenda popisuje výslech, při němž Timotej prý prohlásil, že Duch Ježíše Krista v něm přítomný nedovoluje obětovat pohanským bohům, jak bylo od něj vyžadováno. Vladař pak pod hrozbou žádal o vydání sv. Písma, které měl Timotej v opatrování, ale v tom opět neuspěl, protože Timotej si Písma více vážil než života. Vladař prý nařídil vypálit mu oči, aby již neviděl na Písmo, a uši, aby ho nemohl slyšet. Nohy sevřít do klády a na hrdlo zavěsit kámen. Pak někdo poradil dovést jeho novomanželku, aby ho přemluvila obětovat. Ta se pod hrozbami ve slabosti o to pokusila, ale když mohl manžel opět promluvit, utvrdil ji v její mladé a nedokonalé víře. Takže ona pak klesla na kolena a ptala se, jakým pokáním by měla to přemlouvání odčinit. Timotej ji vyzval: "Řekni vladaři, že už nebudeš manžela přemlouvat, a naopak i ty sama jsi odhodlána pro víru podstoupit mučednictví. Pak budeme spolu u Ježíše."

Maura po krátkém zapochybování o své síle, zahnaném Timotejovou modlitbou, učinila podle jeho slov. Vladař ji dal vytrhat vlasy, načež se ona radovala, že může zadost učinit své marnivosti. Pak ji prý dal vhodit do vařící vody, která jí neublížila, a mučit ohněm. Nakonec dal oba ukřižovat.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Philippus et Iacobus, Apostoli (s. I.); Timotheus et Maura, m. Antinoe (286); Eventius, Alexander et Theodulus, m. Rom (s. III/IV.); Alexander (115 (až 116)); Theodosius, abbas Kiovien (1074); Æmilia Bicchieri (1314); Eduardus Iosephus Rosaz (1903); Iuvenalis (s. IV); Conlethus (ca. 520); Petrus, episcopus (922); Ansfridus (ca. 1008); Stanislaus, presb (1489); Leonia (Alodia); Paradis (1912)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.