Světci k nám hovoří...


Agapius, Secundinus,

4. května, připomínka
Úmrtí:258/259


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Florianus, m. Lauriaci (304); Ioannes Houghton, Robertus Lawrence, Augustinus Webster et Richardus Reynolds (1535); Ladislaus de Gielniow (1505); Ioannes Martinus Moyë (1793); Agapius, Secundinus, (258/259); Antonina (s. III/IV); Silvanus, ep. Gazen (ca. 304)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský




Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.