Světci k nám hovoří...


sv. Paulín z Akvileje

Paulinus, ep. Aquileien

11. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:802

ŽIVOTOPIS

Měl pověst učence a patřil mezi nejznámější gramatiky v Itálii. Kolem roku 776 byly jeho působištěm Cáchy, kde na žádost Karla Velikého vyučoval v palácové škole. Roku 787 byl Karlem Velikým jmenován biskupem akvilejským, kraje, v němž se narodil. Jeho významné působení se projevilo i ve více církevních synodách a v boji proti adopcianismu šířenému španělskými biskupy, kteří pokládali Krista za člověka povýšeného na Boha. Proti tomu učení a na obhajobu pravé víry napsal traktáty a k jeho dílům patří řada básní a duchovních písní. Vysílal misionáře k Avarům i do jiných oblastí. Zemřel asi v 76 letech.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hyginus (142); Salvius, m. in Africa (asi s. III.); Typasius (297/298); Petrus Apselamus seu Balsamus (309); Leucius, ep. Brundusin (s. IV.); Honorata, virgo (s. V.); Theodosius, cœnobiarcha (529); Paulinus, ep. Aquileien (802); Bernardus Scammacca (1487); Gulielmus Carter (1584); Thomas de Cora (Franciscus) Placidi (1729); Franciscus Rogaczewski (1940); Maria Electa a Jesus /Catharina/ Tramazzoli (1663)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.