Světci k nám hovoří...


sv. Jan

Ioannes, ep. Eboracen

7. května, připomínka
Postavení:biskup OSB
Úmrtí:721

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi roku 650 v Harphamu v Anglii. Studoval v Canterbury u sv. Adriana a stal se knězem. Vstoupil do kláštera ve Wisby a roku 687 byl povolán na biskupský stolec v Hexhamu. Roku 705 pak byl jmenován biskupem v Yorku. Byl neúnavný ve své horlivosti, ač zároveň miloval samotu. Je o něm zaznamenána chvála i jako o učiteli. V roce 717 odstoupil ze svého úřadu a konec svého života prožil v benediktinském klášteře v Beverly, který za svého biskupského působení založil. V jeho kostele byl také pohřben.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Antonius, eremita (1073); Gisella (1060); Flavia Domitilla (s. I. ex.); Ioannes, ep. Eboracen (721); Rosa Venerini (1728); Flavius et IV socii (s. III/IV); Cenericus (s. VII); Albertus de Bergomo (1279); Augustinus Roscelli (1902); Antonius Bajewski (1941)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.