Světci k nám hovoří...


sv. Akácius

Acacius, m. Byzantii

8. května, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:s. IV.
Patron:vzýván při různých nehodách a pomocníkem při smrtelné úzkosti
Atributy:keř, kříž, meč, ratolest, trnová koruna, větev

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Kapadocii v Malé Asii, kam rodiče přišli z řecké Acháje. Vstoupil k vojsku a později se stal hejtmanem. Když plukovník Firmus z rozkazu císaře nechával prověřit, zda všichni u vojska obětují bohům, Akácius prohlásil, že je křesťanem, i když věděl, co ho čeká. Dopravili ho do Perintu v Thrákii k Bibiánovi, který byl hlavním velitelem. Ten se pak snažil oslabit jeho pevnost ve víře tím, že ho nechal přivázat ke čtyřem kůlům a od paty k hlavě zbičovat. Pak Akácius strávil sedm dní ve vězení a po dalším výslechu byl bičován důtkami s olověnými kuličkami. Bibián byl pak prý odvolán do Konstantinopole a své zatvrzelé zajatce si odvezl sebou. S Akáciem byli převáženi i nějací pohané, které on cestou obrátil na víru. Sám zakusil na cestě velmi mnoho utrpení, mučen byl i trním, ale v Konstantinopoli prý zásahem z nebe ozdravěl. Tam byl po dalším výslechu krutě bičován napnutý na tzv. ořechu a nakonec mu byla useknuta hlava. Bylo mu asi teprve 25 let.

Byl započítán mezi 14 pomocníků.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo; Acacius, m. Byzantii (s. IV.); Arsenius, diaconus (s. IV./V.); Desideratus, ep. Bituricen. (550); Bonifatius Pp IV. (615); Benedictus Pp II. (685); Aloysius Rabata (1490); Ulrica (Francisca); Nisch (1913); Victor, m. Mediolani (ca. 304); Helladius, ep. Autissiodoren. (s. IV); Gibrianus (ca. 515); Metro (ca. s. VIII); Wiro (ca. 700); Amatus Ronconi (s. XIII ex.); Angelus de Massatio (ca. 1458); Maria Catharina a Sancto Augustino (Catharina); Symon de Longprey (1668)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.