Světci k nám hovoří...


sv. Desiderát

Desideratus, ep. Bituricen.

8. května, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:550

ŽIVOTOPIS

Žil ve Francii. Zvolil si duchovní dráhu a nakonec se stal biskupem v Bougres. Tam se osvědčil velkou horlivostí. Měl prý velké srdce a nekonečnou trpělivost. Byl důsledný při hlásání Božího slova, bylo-li třeba, napomínal ať to bylo vhod či nevhod. Žil skromně jako mnich, nejdříve ukázňoval sám sebe a pak s úspěchem vyžadoval kázeň od druhých. Každému se snažil být blízkým jako otec a matka zároveň a získával mnohé. Stal se také oblíbencem královského dvoru. Vykonal i pouť do Říma, aby uctil hroby apoštolů. Zemřel s pověstí svatosti.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo; Acacius, m. Byzantii (s. IV.); Arsenius, diaconus (s. IV./V.); Desideratus, ep. Bituricen. (550); Bonifatius Pp IV. (615); Benedictus Pp II. (685); Aloysius Rabata (1490); Ulrica (Francisca); Nisch (1913); Victor, m. Mediolani (ca. 304); Helladius, ep. Autissiodoren. (s. IV); Gibrianus (ca. 515); Metro (ca. s. VIII); Wiro (ca. 700); Amatus Ronconi (s. XIII ex.); Angelus de Massatio (ca. 1458); Maria Catharina a Sancto Augustino (Catharina); Symon de Longprey (1668)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.