Světci k nám hovoří...


sv. Komgal

Comgallus

10. května, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:622
Atributy:anděl, kámen, opat, ryby

ŽIVOTOPIS

Pochází ze Severního Irska. Narodil se asi roku 517 v Dalaradii. V mládí byl vojákem a pak zatoužil po poustevnickém životě. Ve 40 letech byl vysvěcen na kněze a usadil se v Bangor na jižním břehu Belfastské zátoky u severoirského Ulsteru. Shromáždil kolem sebe žáky, ze kterých vynikají Kolumbán a Havel. Asi kolem roku 560 založil klášter, který vedl zemi k rozkvětu a nakonec se stal jedním z hlavních náboženských center v Irsku. Byl však o necelé tři století později zničen Dány. Nějakou kratší dobu Komgal působil i ve Skotsku, na ostrově Tiree. Zemřel ve svém klášteře v Bangor.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes de Avila (1569); Iob (století neznámé); Comgallus (622); Cataldus (asi s. VII.); Solongia (asi s. IX.); Nicolaus Albergati (1443); Ioannes Merz (1928); Dioscorides (s. inc.); Alphius, Philadelphius et Cyrinius (s. III.); Gordianus, m. Rom (ca. 300); Quartus et Quintus (ca. s. IV); Gulielmus, presb. prope Parisios (1195); Beatrix Estensis, virgo, (1226); Henricus Rebuschini (1938);

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.