Světci k nám hovoří...


sv. Franka

Franca

25. dubna, připomínka
Postavení:abatyše OCist
Úmrtí:1218
Patron:Je vzývána jako pomocnice při očních chorobách a ochránkyně proti nočním můrám a neklidným snům.

ŽIVOTOPIS

Narodila se kolem roku 1173 v Piacenze v Itálii. Žila zbožně a stala se benediktinskou řeholnicí. K nejznámějším jejím činům patří dosažení smíru mezi rodným městem a papežem Inocencem III. v roce 1206. O několik let později přešla do cisterciáckého kláštera Montelana. Ten se pak přestěhoval do Plectoli. Franka se stala abatyší a svým sestrám byla příkladem duchovního života s asketickým umrtvováním. Ve 45 letech zemřela s pověstí svatosti a po 55 letech byla její úcta oficiálně potvrzena. Její ostatky byly uloženy pod hlavní oltář v kostele sv. Michala v Piacenze.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Marcus, Evangelista (s. I.-II.); Franca (1218); Petrus de Betancur (1667); Anianus, ep. Alexandrin (ca.67); Pasicrates et Valentio (ca. 302); Phœbadius (ca. 393); Stephanus, ep. Antiochen (479); Clarentius (s. VII); Erminus (737); Bonifatius Valperga (1243); Robertus Anderton et Gulielmus Marsden (1586); Ioannes Piamarta (1913)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.