Světci k nám hovoří...


blah. Luchézius

Luchesius

28. dubna, připomínka
Postavení:otec rodiny a řeholník TOR
Úmrtí:1260

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Toskánska, oženil se s Bonou, žili spolu na vesnici a měli početnou rodinu. Luchézius prý obchodoval (bývá uváděn později jako uzenář) a účastnil se veřejného života. Po čase se přestěhovali do městečka Poggibonsi. Oba byli laskaví a citliví pro potřeby ostatních. Projevovala se u nich pokora, prostota a otevřenost. Při jedné františkánské misii se nechali oslovit Františkovými ideály, přihlásili se do Kajícího bratrstva. Patřili k prvním členům třetího řádu a oblékli terciářský hábit.

Luchézius rozdal co měl a žil pro službu potřebným až do konce života. Po smrti vešel ve větší známost a Bůh ho oslavil mnoha zázraky. K jeho hrobu připutoval i papež Řehoř X., ale blahořečen byl až Inocencem XII. r. 1697.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ludovicus Maria Grignion de Montfort (1716); Ioanna Molla (1962); Petrus Chanel (1841); Luchesius (1260); Aphrodisius (s. inc.); Eusebius, Charalampus et socii (s. inc.); Vitalis, m. Ravenn (s. inc.); Agapius, ep. Cirthen (ca. 259); Maximus, Dadas et Quintilianus (s. IV in.); Prudentius, ep. Turiasonen (s. V/VI); Pamphilus, ep. Corfinien (ca. 700); Ludovica a Iesu Trichet (1759); Iosephus Cebula (1941)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.