Světci k nám hovoří...


sv. Kentigern

Kentigernus

13. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:603/612
Atributy:losos, prsten

ŽIVOTOPIS

Pravděpodobně se narodil ve skotském Lothianu a stal se mnichem, opatem, prvním biskupem strathclydských Britů. V Glasgowě zřídil své sídlo a založil chrám. Byl pronásledován, působil jako misionář v Cumbrii a pak odešel do Walesu, kde založil klášter v Llanelwy. Za pomoci sdružování mnichů utvářel podobu mladé církve. Posléze, asi na výzvu krále Rederecha, se vrátil zpět do Glasgowa a pokračoval tam v biskupském úřadu až do vysokého věku.

Legenda vypráví, že opat Kentigern jednou zachránil nevěrnou královnu, která darovala prsten od svého královského muže milenci. Král ale nevěru odhalil, prstenu se zmocnil a hodil jej v hněvu do moře. Pak tento prsten velmi důrazně požadoval od královny, chtěje ji za nevěru náležitě potrestat. Ona se o pomoc obrátila na Kentigerna a pak se stalo, že jeden z jeho mnichů chytil lososa, který prsten spolkl. Na památku se prsten a losos dostaly do znaku města Glasgowa.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hilarius, ep. Pictaien. et doctor Eccl. (367); Hermylius et Stratonicus (asi 310); Agricius (asi 330); Remigius, ep. Remen (asi 530); Kentigernus (603/612); Petrus, m. Capitoliadi (713); Gumesindus et Servus Dei (852); Godefridus, comes Capenbergen (1127); Iutta (1228); Veronica Negroni de Binasco (1497); Victoria a Iesu Francisca Valverde González (1937); Æmilius Szramek (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.