Světci k nám hovoří...


sv. Petr

Petrus, m. Capitoliadi

13. ledna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:713

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Capitolias, které je historickým městem ležícím východně od Jordánu, odkrytým archeology na okraji dnešního Beit Ras. Zde se oženil a stal se otcem asi čtyř dětí, které vychovával ve víře svým příkladem. Později se stal knězem a jeho horlivost v hlásání evangelia v ulicích města ho přivedla k mučednictví. Detaily jeho života se v legendách poněkud liší a martyrologium se zaměřuje na závěr jeho života korunovaného mučednictvím, po němž toužil. Za veřejné vyučování víry v Krista byl obviněn před vůdcem Saracenů Walidem. Byl pak odsouzen k postupnému odříznutí jazyka i všech končetin a k smrti na kříži. Vykonávání rozsudku se dělo veřejně a ve více dnech, nejspíše proto, aby obyvatele odradilo od praktikování křesťanské víry. Do zbytku Petrova těla uvázaného na kříži byly údajně vystřeleny tři šípy a po několikadenním hlídání saracénskou stráží tělo spálili a popel vhodili do blízkého vodního toku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hilarius, ep. Pictaien. et doctor Eccl. (367); Hermylius et Stratonicus (asi 310); Agricius (asi 330); Remigius, ep. Remen (asi 530); Kentigernus (603/612); Petrus, m. Capitoliadi (713); Gumesindus et Servus Dei (852); Godefridus, comes Capenbergen (1127); Iutta (1228); Veronica Negroni de Binasco (1497); Victoria a Iesu Francisca Valverde González (1937); Æmilius Szramek (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.