Světci k nám hovoří...


sv. Gumesind a Servus

Gumesindus et Servus Dei

13. ledna, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:852

ŽIVOTOPIS

ba dva žili v polovině 9. století ve Španělsku. Gumesindus působil jako kněz poblíž Córdoby, která byla významným městem Maurů. Podle zprávy Eulogia z Córdoby (pam. 11.3.), ve spisu „Pamětní kniha svatých“, Gumesindus pocházel z Toleda. S rodiči přišel v dětství do Córdoby, kde se později stal klerikem a vykonával jáhenskou službu. Se Servusem se prý znal z mládí. Ten byl mnichem a poustevníkem.

Gumesinda a Servuse nejvíce spojovalo jejich veřejné vyznávání víry, kvůli kterému byli zatčeni a muslimskými soudci odsouzeni k smrti.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hilarius, ep. Pictaien. et doctor Eccl. (367); Hermylius et Stratonicus (asi 310); Agricius (asi 330); Remigius, ep. Remen (asi 530); Kentigernus (603/612); Petrus, m. Capitoliadi (713); Gumesindus et Servus Dei (852); Godefridus, comes Capenbergen (1127); Iutta (1228); Veronica Negroni de Binasco (1497); Victoria a Iesu Francisca Valverde González (1937); Æmilius Szramek (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.