Světci k nám hovoří...


Pacificus Ramati

4. června, připomínka
Úmrtí:1482


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Franciscus Caracciolo (1608); Quirinus, ep. Sisciacen (309); Petrocus Cambriensis (s. VI.); Metrophanes (ca. 325); Optatus, ep. Milevitan. (s. IV); Gualterius, abbas (s. VIII); Nicolaus et Tranus (ante s. XII); Pacificus Ramati (1482); Philippus Smaldone (1923); Antonius Zawistowski et Stanislaus Starowieyski (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.