Světci k nám hovoří...


sv. Teodot, Tekusa , Alexandra, Klaudie, Fava, Eufrázie, Matrona a Julita

Theodotus, Thecusa

18. května, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:asi 303

ŽIVOTOPIS

Teodot, česky Bohdan, se narodil v Ancýře v Galacii, oženil se a otevřel si pohostinství. Žil křesťanským životem a jeho pohostinství často sloužilo k šíření evangelia. Za Diokleciána však vypuklo pronásledování, ale hospoda stála prý pod ochranou zákona. Nepočítalo se s tím, že by mohla sloužit za chrám a Teodot ji dával křesťanům k dispozici. Tak se tam scházeli nadále a navíc, když Theoktenes, který se stal místodržitelem v Ancýře poručil, aby veškeré základní potraviny byly před prodejem obětovány modlám, Teodot jako hostinský začal nakupovat ve velkém, aby neposkvrněné obětováním a za původní cenu poskytoval ostatním křesťanům.

Sestra jeho otce Tekusa shromáždila kolem sebe další panny, celkem jich bylo sedm, které se zasvětily Pánu a chtěly žít hlubším duchovním životem. Místodržiteli se však podařilo tyto panny zajmout a nutil je, aby obětovaly modlám. Ony však byly ochotnější podstoupit smrt, než se takto zpronevěřit. Theoktenes se rozhodl je násilím změnit v prostitutky a úkol svěřil zhýralým vojákům. Některé legendy uvádějí, že neviditelnou mocí jim v tom bylo zabráněno, jiné zase, že je přemluvila Tekusa, aby se toho nedopustili, zdůrazňujíc, že jejich těla jsou zničena stářím, postem a nemocemi a udávala svůj věk 70 let. Theoktenes je pak prohlásil kněžkami bohyní Diany a Minervy, jejichž zpodobeniny měly být každého roku v průvodu dopraveny k jezeru nebo rybníku a obřadně omyty. Sedm křesťanských panen bylo násilím vedeno v průvodu, byly obnaženy jako kněžky a nakonec s kamenem připevněným na krku zemřely v bažinaté vodě mučednickou smrtí.

Teodot pak jejich těla vytáhl a pohřbil. Jeho přítel Polychromius ho však zradil a při vyšetřování udal a oznámil vše, co o něm věděl. Teodota zajali a mučili. Když odmítl obětovat modlám byl natažen na skřipec a krutě pálen a jelikož přitom vzýval Ježíše, zvyráželi mu i zuby. Nakonec byl prý sťat a jeho mrtvé tělo od strážců koupil Fronto, který je na oslici odvezl do Melusu, kde ho s úctou pohřbil.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Domenica Resurrectionis Domini; Ioannes Pp I (526); Theodotus, Thecusa (asi 303); Felix de Cantalicio (1587); Ericus (1161); Gerardus Mecatti (asi 1245); Maria a Sacrario a Sancto Aloysio Gonzaga /Elvira/, Moragas Cantarero (1918); Dioscorus, m. in . Ægypto (ca. 303); Potamon, Ortasius (s. IV); Burchardus, presb. (s. XII); Gulielmus, presb. Ord. Erem. S. Augustini (1369); Stanislaus Kubski (1942); Martinus Oprządek (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.