Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Teofil de Curte

Theophilus de Curte

19. května, připomínka
Postavení:řeholník, teolog a lidový misionář OFM
Úmrtí:1740

ŽIVOTOPIS

Narodil se 30. 10. 1676 v Corte na Korsice ve Francii jako Biagio Arrighi. Pohrdl vším pozemským a toužil jen po vnitřním sjednocení s Bohem. V 17 letech r. 1693 vstoupil k františkánům, kde dostal jméno Teofil a později přijal kněžské svěcení. Působil pak jako morální teolog a lidový misionář v Neapoli i na dalším místě v Itálii kam byl poslán. Projevoval horlivou snahu o potřebné obnovení františkánů. Sám byl důsledně věrný zásadám řehole a spoléhal při své činnosti na Boha, k němuž, podobně jako k bližním, projevoval žhavou lásku. Nakonec se stal představeným kláštera ve Fucecchiu v Toskánsku, kde také ve věku 64 let zemřel. Blahořečen byl r. 1895 a kanonizován 29. 6. 1930 papežem Piem XI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Petrus Cælestinus (1296); Urbanus Pp I (230); Dunstanus (988); Ivo, presb. (1303); Theophilus de Curte (1740); Crispinus de Viterbio (1750); Humiliana (1246); Petrus Wright (1651); Maria Bernarda /Verena/ Bütler (1924); Pina Suriano (1950); Parthenius et Calogerus (304); Hadulphus (728); Augustinus Novellus (1310); Ioannes de Cetina, presbyter (1397); Ioannes a Sancto Dominico Martínez (1619); Ioannes Baptista Xaverius (Ioannes Ludovicus); Loir (1794); Maria Bernarda (Verena); Iosephus Czempiel (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.