Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Archangel Tadini

Archangelus Tadini

20. května, připomínka
Postavení:kněz
Úmrtí:1912

ŽIVOTOPIS

Stal se knězem a farářem v italském Botticino Sera. Věnoval se zvláště chudým, jejichž řady se rozrostly v důsledku rozšíření zemědělsko-průmyslové výroby. Vytvořil Dělnické sdružení vzájemné pomoci, které zaručovalo dělníkům podporu v nemoci, při pracovním úrazu nebo invaliditě a ve stáří. Na vlastní náklady zřídil moderní přádelnu s přilehlým učňovským ústavem a internátem pro dělnice. Jejich bída, bránící jim ve vytvoření rodin, mu velmi ležela na srdci. Založil kongregaci sester Dělnic svatého domu v Nazaretě. Sestry podle příkladu Ježíše tesaře pracovaly společně s dělnicemi, aby je vedly svým příkladem.

Archangel Tadini žil skromně a poněkud asketicky, spával jen několik hodin a jedl obvykle jen polévku s chlebem. Nejvíce času se snažil věnovat kontemplaci před eucharistií a také se velmi rád modlil růženec. V Botticino Sera jako farář i zemřel.

Blahořečený byl 3. 10. 1999 papežem Janem Pavlem II. a kanonizován 26. 4. 2009 papežem Benediktem XVI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, Ecclesiæ Mater, Ecclesiæ Mater ; Clemens Maria Hofbauer (1820); Bernardinus Senensis (1444); Lydia Thyatirensis (s.I.); Columba Angela, virgo de Pænit. S. Dominici (1501); Archangelus Tadini (1912); Baudelius (s. inc.); Thalal (s. III); Luciferus (370); Hilarius, ep. Tolosan. (ca. 400); Austregisilius (ca. 624); Anastasius, ep. Brixien. (s. VII); Theodorus, ep. Papien. (ca.785); Guido de Gherardesca (ca.1134)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.