Světci k nám hovoří...


sv. Melas

Melas

16. ledna, připomínka
Postavení:biskup, mučedník
Úmrtí:asi 390

ŽIVOTOPIS

Údajně pocházel z Rhinocorura (či Rhinocolura), což je bývalé město i stejnojmenný region mezi starověkým Egyptem a Palestinou. V uvedeném městě se stal biskupem. Místo bývá uváděno asi tam, kde se dnes nachází město Aríš u pobřeží Sinajského poloostrova. Za věrnost pravé víře byl ariánským císařem Valensem poslán do vyhnanství a trpěl pro víru zlým zacházením.

Traduje se také vzájemná laskavost při jeho zadržení. Když pro něj biřici přišli, dělal v kostele údržbářskou práci, takže jej hned nepoznali. Vzal je potom na občerstvení do biskupského domu a teprve poté řekl, kdo je. Biřice jeho chování prý dojalo natolik, že mu nabídli možnost uniknout. Melas byl ovšem odhodlán podávat svědectví i násilným odvedením do exilu, se vším, co obnášelo. Tam, kolem roku 390, dožil i pokojný konec pozemského života.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Marcellus Pp I (309); Danax (století neznámé); Melas (asi 390); Honoratus, ep. Arelaten. (429); Iacobus, ep. Tarentasien (s. V); Titianus, ep. Opitergin. (s. V); Leobatius (s. V); Trivierus (asi 550); Furseus (asi 650); Ioanna, virgo Ord. Camald (1105); Berardus, Otho, Petrus, Accursius et Adiutus (1262); Iosephus Vaz (1711); Iosephus Antonius Tovini (1897)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.