Světci k nám hovoří...


sv. Lucius, Montán, Julián, Viktorik, Viktor a Donacián

Lucius, Montanus, Iulianus, Victoricus, Victor et Donatianus, Montanus

23. května, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:asi 259

ŽIVOTOPIS

Jedná se o skupinu afrických mučedníků z Kartága, kteří patřili k sv. Cypriánovi, jenž byl popraven o rok dříve. Na základě falešného obvinění ze spoluviny na vzpouře proti prokurátorovi v Kartágu jich bylo osm uvězněno za císaře Valeriána. Kněz Viktor byl hned po výslechu odsouzen k smrti. Ostatní byli pro víru a náboženství dáni do tvrdé vazby, v níž velmi trpěli hladem a žízní. Po několika měsících utrpení byly duchovní osoby odsouzeny k smrti. Jako první šel napřed k místu popravy Lucius, který byl nejvíce zesláblý a obával se, že by ostatním nestačil. Montán byl nejsilnější a vyzýval přihlížející pohany k pokání a své spolubratry povzbuzoval k věrnosti ve víře. Jáhen Flavián byl u lidí hodně oblíben a prý ho zprvu osvobodili, ale pak byl za pár dnů popraven také.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Domini nostri Iesu Christi Summi et Æterni Sacerdotis; Ioannes Baptista de Rossi (1764); Lucius, Montanus, Iulianus, Victoricus, Victor et Donatianus, Montanus (asi 259); Desiderius, ep. Lingonen (asi 355); martyres in Cappadocia sub Maximiano (303); martyres in Mesopotamia (303); Ephebus (s. IV); Eutychius, abbas (ca. 487); Spes (ca. 517); Honoratus, abbas Sublacen. (s. VI ex.); Syagrius, ep. Trecen. (787); Michael, ep. Sinnaden. (826); Guibertus, monachus (962); Iosephus Kurzawa et Vincentius Matuszewski (1940)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.