Světci k nám hovoří...


sv. Desiderius

Desiderius, ep. Lingonen

23. května, připomínka
Postavení:biskup, mučedník
Úmrtí:asi 355

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Autunu ve Francii a stal se biskupem Langres v Champagni. Roku 343 se zúčastnil koncilu v Sardice (dnešní Sofii v Bulharsku). Když barbarská vojska, údajně Germánů, napadla Francii a dobyla Langres, byl Desiderius zajat i se svými kněžími. Nepřátelskému vůdci se nabídl k zabití jakýmkoliv způsobem, jen aby propustil jeho kněze. Ten mu však nevyhověl, neboť bojoval obzvlášť proti církvi, a kněze popravil i s ním. Přesto je připomínáno jeho gesto lásky, podobné slovům Ježíšovým v Getsemanské zahradě: "Hledáte-li mne, nechte ostatní odejít!"(Jan 18,8) Desideriova hrdinská slova svědčí o tom, že si vzal k srdci, co učil Ježíš o vzájemné lásce i se slovy: "Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele."(Jan 15,13) Desiderius tuto největší lásku, se kterou nabídl k mukám své tělo, měl.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Domini nostri Iesu Christi Summi et Æterni Sacerdotis; Ioannes Baptista de Rossi (1764); Lucius, Montanus, Iulianus, Victoricus, Victor et Donatianus, Montanus (asi 259); Desiderius, ep. Lingonen (asi 355); martyres in Cappadocia sub Maximiano (303); martyres in Mesopotamia (303); Ephebus (s. IV); Eutychius, abbas (ca. 487); Spes (ca. 517); Honoratus, abbas Sublacen. (s. VI ex.); Syagrius, ep. Trecen. (787); Michael, ep. Sinnaden. (826); Guibertus, monachus (962); Iosephus Kurzawa et Vincentius Matuszewski (1940)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.