Světci k nám hovoří...


blah. Leobacius

Leobatius

16. ledna, připomínka
Postavení:mnich OSB
Úmrtí:s. V

ŽIVOTOPIS

Narodil se v oblasti Tours ve Francii. Pod vedením opata Ursuse (pam. 27.7.), zakladatele kláštera u města Loches, se Leobacius stal mnichem. Bývá uváděn i jako představený kláštera v Sennevières ležícím vedle Loches. Po dobu svého řeholního života vynikal ve ctnostech a zemřel ve vyšším věku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Marcellus Pp I (309); Danax (století neznámé); Melas (asi 390); Honoratus, ep. Arelaten. (429); Iacobus, ep. Tarentasien (s. V); Titianus, ep. Opitergin. (s. V); Leobatius (s. V); Trivierus (asi 550); Furseus (asi 650); Ioanna, virgo Ord. Camald (1105); Berardus, Otho, Petrus, Accursius et Adiutus (1262); Iosephus Vaz (1711); Iosephus Antonius Tovini (1897)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.