Světci k nám hovoří...


sv. Majol

Maiolus

11. května, připomínka
Postavení:opat OSB
Úmrtí:994

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Avignonu ve Francii. Stal se benediktinským řeholníkem a později opatem clunyjským. Vynikal postavou i učeností, výmluvností i ctnostmi. S pevnou vírou, jistou nadějí i vroucí láskou procházel Francií a Itálií a podílel se na obnově mnoha klášterů. Byl ve styku s papeži i s králi, kteří k němu měli úctu. K jeho přátelům patřil i pražský biskup Vojtěch. Císař Ota II. si dokonce přál, aby se stal papežem. Majol měl prý na jeho přání odpověď: "Římané se nehodí pro mne a já se nehodím pro Římany." Ve vysokém věku zemřel v Souvigny v Burgundsku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ignatius de Laconi (1781); Mamertus (asi 475); Gengulfus (s. VIII); Maiolus (994); Franciscus de Geronimo (1716); Maiulus (s. II ex./111 in.); Anthimus, m. Romæ (ca. s. III); Mocius, presb. (s. inc.); Gualterius, presb. (1070); Gregorius Celli (1343); Maria Paschalis Jahn et IX. sociæ (1905 až 1945)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.