Světci k nám hovoří...


sv. Trivierus

Trivierus

16. ledna, připomínka
Postavení:mnich, kněz
Úmrtí:asi 550

ŽIVOTOPIS

Narodil se v římské rodině žijící v městě Cahors v Nesturii (dnes francouzské město v departementu Lot v regionu Midi-Pyrénées). Od mládí toužil po kontemplativním životě. Odešel až do kláštera u Thérouanne na severu Francie. Ve 40 letech přijal kněžské svěcení. O něco později se do jeho duchovní péče dostali dva zajatci, které po třech letech mohl doprovázet do jejich rodiště v Dombes. Trivierovi se oba chtěli odvděčit majetkem, který Trivierus odmítl přijmout. Nakonec vzal za vděk skromnou chatkou v jedné zahradě. Zde potom vedl poustevnický život modlitby. Zpěvem hymnů a žalmů upoutal pozornost lidí z okolí, pro které se stal duchovním rádcem.

Za 70 let po jeho smrti, vzhledem k zázrakům u jeho hrobu, bylo jeho tělo slavnostně přeneseno do Neuville-les-Dames (ve vzdálenosti asi 70 km od Lyonu). Na tomto místě stojí jemu zasvěcený kostel navštěvovaný poutníky.Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Marcellus Pp I (309); Danax (století neznámé); Melas (asi 390); Honoratus, ep. Arelaten. (429); Iacobus, ep. Tarentasien (s. V); Titianus, ep. Opitergin. (s. V); Leobatius (s. V); Trivierus (asi 550); Furseus (asi 650); Ioanna, virgo Ord. Camald (1105); Berardus, Otho, Petrus, Accursius et Adiutus (1262); Iosephus Vaz (1711); Iosephus Antonius Tovini (1897)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.