Světci k nám hovoří...


blah. Imelda Lambertini

Imelda Lambertini

12. května, připomínka
Postavení:řeholnice OP
Úmrtí:1333
Patron:prvokomunikantů
Atributy:mladičká dominikánka a vznášející se eucharistie

ŽIVOTOPIS

Narodila se roku 1321 v Boloni v Itálii v rodině hraběte Egana. Již v dětství byla přijata mezi řeholnice dominikánského kláštera ve Valdipietra u Boloně. Byla mladičkou dívkou, která si velmi brzy osvojila vážnější, zdrženlivé jednání i mluvu dospělých sester. Být řeholnicí ji dovolili, ale na přijímání eucharistie byla prý příliš mladá. K svatému přijímání se smělo až po dvanáctém roce věku, ale Imelda velmi silně toužila po spojení s Kristem v eucharistii, po osobním setkání s pravým Bohem, kterého celou silou své duše milovala.

Na svátek Nanebevstoupení Páně v r. 1333 se při podávání Nejsvětější svátosti sestrám jedna svatá hostie vznesla a zamířila ke klečící Imeldě. Tento eucharistický zázrak byl jejím prvním svatým přijímáním a posílením její duše na cestu do věčnosti. Jediné svaté přijímání přijaté s největší touhou se jí stalo branou k trvalému životu s Ježíšem. Její srdce jako by neuneslo radost a zastavilo se.

Ostatky Imeldy jsou uchovávány v kostele sv. Zikmunda v Boloni a k jejímu blahořečení došlo v roce 1826.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Pancratius, m. Romæ (zač. s. IV.); Nereus et Achilleus, m. Romce (koncem s. III.); Epiphanius, ep. Salamnen (403); Imelda Lambertini (1333); Ioanna de Lusitania (1490); Cyrillus, m. in Mæsia (ca. s. III); Philippus, presb. in Sicilia (s. V); Modoaldus (ca. 647); Rictrudis (ca. 688); Germanus, ep. Cpolitan. (733); Dominicus Calciatensis (1060/1109); blah. Michael Rapacz (1946)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.