Světci k nám hovoří...


sv. Telesfor

Telesphorus Pp

2. ledna, připomínka
Postavení:papež a mučedník
Úmrtí:asi 136
Atributy:vedle papežské hodnosti kalich a kyj

ŽIVOTOPIS

Byl rodilým Řekem a žil jako eremita, kajícím a samotářským životem mezi egyptskými a palestinskými poustevníky, prý i na Karmelu označovaném "Mariino předhoří." Za Hadriánova pronásledování přišel do Říma a stal se tam vlivným členem křesťanské obce. Roku 125 byl zvolen nástupcem Sixta I. Jako 8. papež mimo jiné vydal nařízení o zachovávání postu před Velikonocemi, do mše svaté zařadil pro některé dny zpěv "Glória" a zavedl tři mše svaté o svátku Narození Páně (liší se čtením z Písma). Půlnoční oslavu narození, jitřní na připomínku pastýřů a další zaměřenou na naše vykoupení, které bylo důvodem tohoto narození. Zažil mnohá soužení a prý byl zabit poblíž Říma. Někteří jeho mučednickou smrt zpochybňují názorem, že mučedníkem byla druhá osoba téhož jména.

Před novým Martyrologiem jsme si jej připomínali 5. 1.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Basilius Magnus et Gregorius Nazianzenus (379); Gregorius Nazianzenus (389/390); Telesphorus Pp (asi 136); Argeus, Narcissus et Marcellinus, m. Romam (s. IV.); Theodorus, ep. Massilien (594); Bladulphus (asi 630); Ioannes, ep. Mediolanen (asi 660); Vincentianus (672); Mainchinus (s. VII.); Adalhardus (826); Airaldus (1146); Silvester, abbas (s. XII.); Marcolinus Amanni (1397); Stephana Quinzani, Tertius Ordo Sancti Dominici (1530); Gulielmus Repin et Laurentius Bâtard (1794); Maria Anna (Maria Stella) Soureau-Blondin (1890)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.